Donatore aktuale

  United Nations Office on Drugs and Crime/ United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Human Trafficking
  Për më shumë kliko: www.unodc.org/humantraffickingfund

  Fondacioni Pro Victims
  Për më shumë kliko: http://www.provictimis.org/

  Mary Ward Loreto
  Për më shumë kliko: http://www.albaniahope.com/

  Swiss Contact
  Për më shumë kliko: http://www.swisscontact.al/

  Ambasada Amerikane në Tiranë
  Për më shumë kliko: http://tirana.usembassy.gov

  Fondacioni Mozaik
  Për më shumë kliko: http://www.mozaik.ba

  Renovabis
  Për më shumë kliko: http://www.renovabis.de

  Keshilli i Qarkut Tirane
  Për më shumë kliko: http://www.qarkutirane.gov.al/

  Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise
  Për më shumë kliko: http://www.sociale.gov.al/

  Bashkia Tirane
  Për më shumë kliko: http://www.tirana.gov.al/

  Save the Children
  Për më shumë kliko: http://www.albania.savethechildren.net