Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Lezhe

Më datë 26 Mars të rinjtë e Lezhës zhvilluan aktivitetin e parë ndërgjegjësues në Qëndrën Rinore ” Shën Nikolla” pranë Katedrales Lezhë. Pjesëmarrës rreth 50- nxënës.
Bravo të rinjve !
Bravo lehtësueses Marta Fetaj!
web 3

web 2