Home > Other Publications > D&E zhvilloi një takim ndërgjegjësues antitrafik.

Sot, me banorë të komunitetit në Shkozë. D&E zhvilloi një takim ndërgjegjësues antitrafik. Pjesë e këtij aktiviteti edhe përfaqësues të Qëndës Komunitare Shkozë.