Home > Trainings > Fotografi Kundër Trafikimit

pjesëmarrje në ekzpozitën e fotografive kundër trafikimit, organizuar nga një grup të rinisë shqiptare, me mbështetjen e World Vision.