Home > Other Publications > Gjimnazi ” Qemal Stafa” zhvilloi sot një aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të muajit antitrafik.

Gjimnazi ” Qemal Stafa” zhvilloi sot një aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të muajit antitrafik. Vetë fëmijët nëpermjet këngës, pjesëve teatrale dhe recitimit përcollën mesazhe sensibilizuese kundêr trafikimit në njerëz. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe D&E.