Home > Other Publications > Lajmerim per vend te lire pune – Mjeke

  Terma Reference
  Vendi i punes: Qendra e Riintegrimit, Tiranë
  Pozicioni: Mjeke
  Kohezgjatja: 1 vit

  Funksione të Përgjithshme:

  Nën supervizimin dhe në përputhje me këshillat e marra nga Menaxherja e Qendrës së Riintegrimit, Mjeku do të jetë përgjegjës për adresimin e nevojave mjekësore të viktimave të trafikimit të akomoduara në Qendrën e Riintegrimit.

  Detyra specifike për mjekun:

  • Asistence e pergjitheshme mjekësore për rastet që mund të mbulohen nga mjeku
  • Dhenia e mjekimit me recete për përfitueset për rastet që marrin mjekim
  • Shoqërimi i vajzave në spital, maternitet dhe klinika si në rastet urgjente ashtu edhe kur është nevoja për kontroll mjekesor apo ndjekje nga mjeku
  • Asistencë shëndetesore për femijet e rasteve në bashkepunim dhe me konsultoren
  • Përgatitja dhe organizimi i dosjeve mjekësore për rastet ne programin e ndihmes si dhe hapja e dosjeve për rastet e reja
  • Vleresimi dhe identifikimi i nevojave mjekësore per rastet dhe lënia e porosive mjekësore në protokoll
  • Informim dhe edukim shendetesor për përfitueset e qendrës
  • Ndërmjetesim me institucionet e shëndetit për adresimin e nevojave shëndetesore të përfitueseve
  • Raport mujor me shkrim për shërbimet e kryera nga mjeku
  • Përgatitja e një dosje për shërbimet mjekësore
  • Marrja pjesë në mbledhjet administrative të stafit
  • Detyra të tjera

  Kualifikime:

  Të ketë përfunduar Arsimin e Lartë në Fakultetin e Mjekësisë, Dega Mjekësi e Përgjithshme. Të paktën 3 vjet experience pune. Mbajtja e standarteve dhe e nje pune të mirë kur punon nën presion dhe trajtimi me qetësi i situatave të emergjencës. Posedimi i aftesive edukative dhe te kujdesit. Aftësi komunikuese, negociuese dhe intervistuese. Të qënit diskret, mbështetëse e procedurave konfidenciale dhe rregullave të sigurisë dhe nxitëse për rezultatet. Të qënit e përgjegjëshme dhe kerkimi i suportit per te perballuar sfidat emocionale dhe mendore të ngritura nga puna me viktimat e trafikimit. Eksperiencë e mëparshme në fushën e trafikimit është një avantazh.

  Gjuhët: Njohuri bazë të gjuhës angleze.

  Për të aplikuar: Mund të dergoni CV tuaj, dy referenca dhe një letër shoqëruese përpara datës 31 Mars 2017

  në:

  Adresën e E-mail-it të D&E: different&equal@icc-al.org