Home > Other Publications > Materiale ndergjegjesuese

Date 10 Prill
Në kuadër të projektit “ Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata anti-trafikimi” të rinjtë e 4 Qarqeve Tiranë, Lezhë, Kukës dhe Dibër kanë dizënjuar materialet për fushatën e tyre.
Bravo të gjithëve!
Ky projekt mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci se SH.B.A.-së në Tiranë.

materiale 5

materiale 1

materiale 2

materiale 3

materiale 4