Home > Other Publications > Si të mbrohemi dhe ta luftojmë së bashku trafikimin ne njerez

Shkolla e mesme e përgjithshme ” Abdulla Keta” Shkozë.
Mbi 50 nxënës të klasave të XII-ta u informuan rreth cështjeve të trafikimit në njerëz.
Si të mbrohemi dhe ta luftojmë së bashku trafikimin ne njerez.