Home > Other Publications > Të rinj të Qarkut Dibër, kanë zhvilluar në dt 2 Nëntor një aktivitet ndërgjegjësues antitrakimit në njerëz.

Të rinj të Qarkut Dibër, kanë zhvilluar në dt 2 Nëntor një aktivitet ndërgjegjësues antitrakimit në njerëz. Ky aktivitet u zhvillua në Shkollën Profesionale “Nazmi Rushiti”. Pjesë ishin rreth 30 nxënës si edhe psikologia e shkollës. Ata kanë sënsibilizuar bashkëmoshatarët e tyre nëpërmjet një “Filmi” dhe kanë shpërndarë flëtëpalosjë.