Artikujt e fundit

D&E / Flash Mob /Te rinjte e Tiranes

Dje, më 1 Qershor, 60 të rinj shpërndanë një mesazh ndërgjegjësues kundër trafikimit të qënieve njerëzore nëpërmjet kërcimit. “Flash Mob” ...
Lexoni Më Tepër

UN GIFT BOX NE TIRANE

Date 30 Maj startoi aktiviteti ndërgjegjësues anti trafikimit në njerëz. Ministria e Punëve të Brëndshme në bashkëpunim me rrjetin URAT ...
Lexoni Më Tepër

Qendrat e reja alternative D&E

Të dashur miq, Kemi nje lajm shumë të mirë për të ndarë më ju! Ka filluar funksionimi i dy strukturave ...
Lexoni Më Tepër

Aktivitet suprize 1 Qershor

Në përgatitje të një aktiviteti "suprizë" sensibilizues ku nëpërmjet artit ndërgjegjësojmë mbi trafikimin në njerëz. Datë 1 Qershor, ditën ndërkombëtare ...
Lexoni Më Tepër

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” është organizatë shqiptare jofitimprurëse e krijuar në Maj të vitit 2004 që ofron shërbime riintegruese për viktimat shqiptare të trafikimit.

Planifikimi dhe zbatimi i aktiviteteve të organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” udhëhiqen dhe përmbushin linjat e strategjive dhe planeve të veprimit kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe detyrimet e organizatës si Anëtare e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për viktimat e trafikimit. Qysh prej 2004, “Të Ndryshëm & Të Barbartë” kontribuon në këto linja me:

  • Shërbime për reintegrimin e viktimave shqiptare të trafikimit dhe fëmijëve të tyre përfshirë shërbime rezidenciale dhe komunitare;
  • Aktivitete për lehtësimin dhe rritjen e aksesit të viktimave të trafikimit në shërbimet publike;
  • Ndërgjegjësim i komunitetit për pasojat e trafikimit dhe të drejtat e viktimave të trafikimit;
  • Aktivitete për vlerësimin e tregut formal të punës dhe rritjen e aksesit të viktimave në të;
  • Mbështeje financiare dhe teknike për gjenerim të ardhurash dhe vetëpunësim;
  • Trainime për OJF dhe institucione shtetërore;
  • Studime dhe vlerësime të procesit të reintegrimit të viktimave të trafikimit;
  • Pjesëmarrje në procesin e identifikimit të viktimave të trafikimit;
  • Informim dhe konsulencë teknike për hartimin e akteve ligjore e nënligjore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit.

 

 

Të Ndryshëm & Të Barabartë

Me Shume