Artikujt e fundit

Aktivitet Qarku Lezhe

Më datë 7 Prill u zhvillua aktiviteti i rradhës ndërgjegjësues nga Të rinjtë e projektit " Fuqizimi i Të rinjve ...
Lexoni Më Tepër

“JETO” , Kenga sensibilizuese ne ndihme te gjithe viktimave te trafikimit

Te gjithe mund te ndihmojme qofte edhe nepermjet nje kenge . Çdo klikim ne YouTube per kengen "JETO" shkon ne ...
Lexoni Më Tepër

Aktivitet sensibilizues Qarku Tirane

Të rinjtë e Qarkut Tiranë sot kanë sensibilizuar qindra qytetare duke informuar e shpërndarë fletpalosje me fokus " Fushaten e ...
Lexoni Më Tepër

Aktivitet Qarku Diber

Më datë 30 Mars, të rinjtë e Dibrës zhvilluan aktivitetin ndërgjegjësues antitrafik me bashkëmoshatarët e tyrë në shkollën 9- vejcare ...
Lexoni Më Tepër

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” është organizatë shqiptare jofitimprurëse e krijuar në Maj të vitit 2004 që ofron shërbime riintegruese për viktimat shqiptare të trafikimit.

Planifikimi dhe zbatimi i aktiviteteve të organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” udhëhiqen dhe përmbushin linjat e strategjive dhe planeve të veprimit kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe detyrimet e organizatës si Anëtare e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për viktimat e trafikimit. Qysh prej 2004, “Të Ndryshëm & Të Barbartë” kontribuon në këto linja me:

  • Shërbime për reintegrimin e viktimave shqiptare të trafikimit dhe fëmijëve të tyre përfshirë shërbime rezidenciale dhe komunitare;
  • Aktivitete për lehtësimin dhe rritjen e aksesit të viktimave të trafikimit në shërbimet publike;
  • Ndërgjegjësim i komunitetit për pasojat e trafikimit dhe të drejtat e viktimave të trafikimit;
  • Aktivitete për vlerësimin e tregut formal të punës dhe rritjen e aksesit të viktimave në të;
  • Mbështeje financiare dhe teknike për gjenerim të ardhurash dhe vetëpunësim;
  • Trainime për OJF dhe institucione shtetërore;
  • Studime dhe vlerësime të procesit të reintegrimit të viktimave të trafikimit;
  • Pjesëmarrje në procesin e identifikimit të viktimave të trafikimit;
  • Informim dhe konsulencë teknike për hartimin e akteve ligjore e nënligjore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit.

 

 

Të Ndryshëm & Të Barabartë

Me Shume