Artikujt e fundit

Lajmerim per vend te lire pune – Mesuese ndihmese

TERMA REFERENCE Pozicioni: Mësuese ndihmëse Kohëzgjatja e kontratës: 7 muaj Vendi i punës: Apartament , Tiranë Orari i punës: E ...
Lexoni Më Tepër

Lajmerim per vend te lire pune – Mesuese

TERMA REFERENCE Pozicioni: Mësuese e arsimit parashkollor Kohëzgjatja e kontratës: 7 muaj Vendi i punës: Apartament , Tiranë Orari i ...
Lexoni Më Tepër

Trajnime Qarku Lezhe

15 të rinj të Qarkut të Lezhes pasi u trajnuan nga Organizata ‘ Të ndryshëm dhe të Barabartë” janë gati ...
Lexoni Më Tepër

Trajnime Qarku Tirane

15 të rinj të Qarkut të Tiranës pasi u trajnuan nga Organizata ‘ Të ndryshëm dhe të Barabartë” janë gati ...
Lexoni Më Tepër

“Të Ndryshëm & Të Barabartë” është organizatë shqiptare jofitimprurëse e krijuar në Maj të vitit 2004 që ofron shërbime riintegruese për viktimat shqiptare të trafikimit.

Planifikimi dhe zbatimi i aktiviteteve të organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” udhëhiqen dhe përmbushin linjat e strategjive dhe planeve të veprimit kombëtare për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe detyrimet e organizatës si Anëtare e Mekanizmit Kombëtar të Referimit për viktimat e trafikimit. Qysh prej 2004, “Të Ndryshëm & Të Barbartë” kontribuon në këto linja me:

  • Shërbime për reintegrimin e viktimave shqiptare të trafikimit dhe fëmijëve të tyre përfshirë shërbime rezidenciale dhe komunitare;
  • Aktivitete për lehtësimin dhe rritjen e aksesit të viktimave të trafikimit në shërbimet publike;
  • Ndërgjegjësim i komunitetit për pasojat e trafikimit dhe të drejtat e viktimave të trafikimit;
  • Aktivitete për vlerësimin e tregut formal të punës dhe rritjen e aksesit të viktimave në të;
  • Mbështeje financiare dhe teknike për gjenerim të ardhurash dhe vetëpunësim;
  • Trainime për OJF dhe institucione shtetërore;
  • Studime dhe vlerësime të procesit të reintegrimit të viktimave të trafikimit;
  • Pjesëmarrje në procesin e identifikimit të viktimave të trafikimit;
  • Informim dhe konsulencë teknike për hartimin e akteve ligjore e nënligjore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit.

 

 

Të Ndryshëm & Të Barabartë

Me Shume