Home > Postime Te Tjera > Aktivitet Qarku Tirane

Datë 27 Prill, nga përfaqēsues të D&E dhe Koordinatorit Kombëtar për cështje të trafikimit u zhvilluan dy takime në qytetin e Shkodrës. Takimi i parë u zhvillua në shkollën 9- vjecare “Azem Hajdari” ku pjesëmarrës ishin rreth 60 nxënës të klasave të shtata,të teta dhe të nënta. Takimi i dytë u zhvillua në shkollën e mesme të përgjithshme Oso Kuka, me pjesëmarrës maturantët e kësaj shkolle.
27 PRILL 1

27 PRILL 2

27 PRILL 3