Home > Postime Te Tjera > Aktivitet sensibilizues

Date 12 Prill

Të rinjtë e Kukësit zhvilluan aktivitetin e rradhes ndërgjegjësues me klasat e nenta dhe të shtata në shkollën e Orgjostit. Ata u shpërndanë bashkëmoshatarëve të tyre fletpalosje të dizenjuara nga ata si edhe ngjitën posterà në ambjentet e shkollës.
Mos I mbyll sytë dhe veshët para së vërtetës.
Mos Hesht,
DENONCO TRAFIKIMIN!
kukesi 14 prill 3kukesi 14 prill 3