Home > Posts by Different and Equal

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve – Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre

Qëllimi i projektit: Të mbështesë prindërit në kryerjen e përgjegjësisë së tyre për rritjen e fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të përshtatura për nevojat e fëmijëve të familjeve dhe nënave të prekura nga trafikimi, dhuna në familje dhe vështirësitë...

Modelimi dhe integrimi i shërbimeve alternative (paradite dhe mbasdite) të përkujdesjes së fëmijëve – Për fëmijët e nënave që janë duke rindërtuar jetën e tyre

Qëllimi i projektit: Të mbështesë prindërit në kryerjen e përgjegjësisë së tyre për rritjen e fëmijëve nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të përshtatura për nevojat e fëmijëve të familjeve dhe nënave të prekura nga trafikimi, dhuna në familje dhe vështirësitë...