Home > Kontribuni edhe ju për riintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqërinë shqiptare

Mund te dhuroni në llogarinë tonë bankare OSE nepermjet formes e meposhtem.

Account Name : Te Ndryshem & Te Barabarte
IBAN: AL 84 20 811 00 800 00 00 10 33 83 18 01
Account number: 1033831801
Swift Code : USALALTR

Dhuroni

$
Personal Info

Terms

Donation Total: $10