Home > Kontribuni edhe ju për riintegrimin e viktimave të trafikimit në shoqërinë shqiptare

Mund te dhuroni në llogarinë tonë bankare OSE nepermjet formes e meposhtem.

 

Llogari në Lek:

Bank: Intesa Sanpaolo Bank
Account Name : Te Ndryshem & Te Barabarte
IBAN: AL 84 20 811 00 800 00 00 10 33 83 18 01 ALL
Account number: 1033831801
Swift Code : USALALTR

Llogari në Dollar:

Bank: Intesa Sanpaolo Bank
Account Name : Te Ndryshem & Te Barabarte
IBAN: AL 57 20 811 00 800 00 00 10 33 83 18 02 USD
Account number: 1033831802
Swift Code : USALALTR

Llogari në Euro:

Bank: Intesa Sanpaolo Bank
Account Name : Te Ndryshem & Te Barabarte
IBAN: AL30 20 811 00 800 00 00 10 33 83 18 03 EUR
Account number: 1033831803
Swift Code : USALALTR

 

Dhuroni

$

Custom Amount

Personal Info

Terms

Donation Total: $10.00