Home > Projekte > Mbështetje e menjëhershme dhe afatmesme për fëmijë dhe familje në zonat e prekura nga tërmeti në Shqipëri.

Qëllimi i përgjithshëm:

Përmirësimi i reagimit shumë-sektorial për të mbrojtur fëmijët, shëndetin e tyre mendor dhe mirëqenien psikosociale, përmes një qasje shumë-shtresore ndaj nevojave themelore të atyre më në rrezik, mbështetje terapeutike profesionale dhe ngritjes së aftësive për profesionistët për të mbrojtur fëmijët në këtë emergjencë humanitare.

 

Donator: OSBE Shqipëri

Periudha: Janar – Prill 2020