Home > Postime Te Tjera > Me banorë të Komunitetit Shkozë, D&E zhvilloi një aktivitet ndërgjegjësues.

Sot, me banorë të Komunitetit Shkozë, D&E zhvilloi një aktivitet ndërgjegjësues. Ata u informuan për cështjet e trafikimit në njerëz mësuan rreth shërbimeve që ofron Organizata për viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit.
Aktiviteti u zhvillua në ambjentet e shkollës ” Andokli Kostallari” me ndihmën e psikologes së kësaj shkolle