Home > Postime Te Tjera > Sesion informimi në Shkollën 9-vjecare “Rilindja” Kavajë.

Në vazhdim të aktiviteteve sensibilizuese, D&E së bashku me Prefekturën e Qarkut Tiranë zhvilluan në datë 17 Tetor një sesion informimi në Shkollën 9-vjecare “Rilindja” Kavajë.Pjesëmarrës rreth 30 nxënës dhe stafi pedagogjik.