Home > Studime

Mundësitë për të zhvilluar plane të suksesshme riintegrimi të viktimave të dhunës me bazë gjinore në bashkitë Kukës, Dibër, Korçë dhe Berat

(English) Research Report The Evidence Speaks Itself

Na vjen keq, kjo permbajtje eshte e aksesueshme ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Raport Studimor “Gjetjet tona flasin vetë”

Raport Studimor mbi nevojen e hartimit te nje ligji te vecante per mbrojtjen e viktimave te trafikimit ne shqiperi

Studimi mbi tregun e punes

Reframing trafficking prevention

(English) Preventing human trafficking

Na vjen keq, kjo permbajtje eshte e aksesueshme ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Te lene pas dore

   

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri