Home > Studime

(English) Research Report The Evidence Speaks Itself

Na vjen keq, kjo permbajtje eshte e aksesueshme ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Raport Studimor “Gjetjet tona flasin vetë”

Raport Studimor mbi nevojen e hartimit te nje ligji te vecante per mbrojtjen e viktimave te trafikimit ne shqiperi

Studimi mbi tregun e punes

Reframing trafficking prevention

(English) Preventing human trafficking

Na vjen keq, kjo permbajtje eshte e aksesueshme ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Te lene pas dore

   

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri