Home > Other Publications > 20 Nentor – Dita Nderkombetare e te Drejtave te Femijeve!

20 Nentor – Dita Nderkombetare e te Drejtave te Femijeve! Mbrojtja e te drejtave te femijeve eshte detyre e te gjitheve sepse femijet meritojne me te miren! – femijet ne alternativen e perkujdesit mbasdite ne Cerdhen dhe Kopështin e integruar ” Shkozë e Re “, hapur nga D&E dhe Plan&Go, ne bashkepunim me Bashkine e Tiranes dhe Drejtorine Rajonale Arsimore Tirane, me mbeshtetjen financiare te Save the Children in Albania & Terre des hommes Albania me fonde nga Bashkimi Europian.