Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Kukes

Dizenjimi i fushatës sensibilizuese anti-trafik për të rinjtë e Kukësit filloi në Radio Kukësi. Ata ishin pjesë të emisionit radiofonik “Ora Mësimore” ku informuan rreth projektit, qëllimit dhe objektivave të tij.
web 4

web 5