Home > Other Publications > D&E plot 13 vjet

17 Maj 2017 D&E plot 13 vjet përkushtim për të dhënë shërbime cilësore për mbrojtjen dhe ri/integrimin e viktimave të abuzimit, të shfrytëzimit dhe të trafikimit.
Gjithnjë pranë jush për parandalim, ndërgjegjësim dhe fuqizim të grupeve të cënueshme!!