Home > Other Publications > KONFERENCËN KOMBËTARE KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE

Ministria e Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave,Organizata Ndërkombëtare për Migracionin dhe Koalicioni Kombëtar i Strehëzave Antitrafik,në kuadër të Muajit të Luftës kundër Trafikimit të Personave, organizuan sot :
“KONFERENCËN KOMBËTARE KUNDËR TRAFIKIMIT TË PERSONAVE”
BASHKË MUNDEMI!  NDALOJMË TRAFIKIMIN!
Koalicioni Kombëtar i Strehëzave Antitrafik u vlerësua me Certifikatë dhe Medalje Mirënjohjeje për punën e palodhur në ndihmë të viktimave të trafikimit.