Home > Other Publications > Takim me prindër të nxënësve të Shkollës ” Lasgush Poradeci

Sot, me rreth 12-prindër të nxënësve të Shkollës ” Lasgush Poradeci”. Ata u informuan për cështjet e trafikimit në njerëz nga përfaqësues të D&E. Mësuan rreth shërbimeve që ofron Organizata për viktimat e trafikimit dhe viktimat e mundshme të trafikimit.