Home > Posts by tdbsupport

Histori Suksesi

Alternativat e kujdesit pas shkollor "Shtëpia egjyshes / Shtëpia tjetër" në Shkozë (Tiranë) dheShkodër, menaxhuar nga organizata "Të Ndryshëm dhe të Barabartë", funksionojnësi qendra ditore që ofrojnë kujdes për fëmijët enënave, viktima të trafikimit dhe dhunës nëfamilje përtej orarit zyrtar të...