Home > Archive for Projekte ( > Page 2)

Mbështetja e Bashkive Tiranë, Elbasan dhe Vlorë në analizimin, përvetësimin dhe zbatimin e modeleve/ skemave të reja për integrimin socio-ekonomik për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore

Qëllimi i përgjithshëm: Projekti do të rrisë kapacitetet e autoriteteve lokale, si dhe OSHC-të e tjera për miratimin dhe zbatimin e modeleve efektive për integrimin socio-ekonomik të të mbijetuarve e dhunës me bazë gjinore, duke kontribuar drejtpërdrejt në përmirësimin...