Home > Postime Te Tjera > Tetori muaji Antitrafik!

Miq!
Tetori është shpallur muaji Antitrafik e në kuadër të tij D&E së bashku me Ministrinë e Punęve të Brëndshme, Drejtoritë Arsimore dhe shumë bashkëpunëtorë të tjerë po zhvilllon një sërë aktivitetesh ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese.
Së Bashku Ne Mundemi!
Thuaj Jo Trafikimit në Njerëz!