Home > Albume/Fotonovela

Albumi “Nga e para”

Fotonovela – Kjo ishte historia

Fotonovela – “Kjo ishte historia ime”  

Album me piktura nga viktimat e trafikimit “Une e lashe te kaluaren pas”

Une e lashe te kaluaren pas