Home > Galeri > Artikuj

Histori Suksesi

Alternativat e kujdesit pas shkollor “Shtëpia egjyshes / Shtëpia tjetër” në Shkozë (Tiranë) dheShkodër,
menaxhuar nga organizata
“Të Ndryshëm dhe të Barabartë”, funksionojnësi qendra ditore që ofrojnë kujdes për fëmijët enënave, viktima të trafikimit dhe dhunës nëfamilje përtej orarit zyrtar të qendrave tëkujdesit publik, nga e hëna në të shtunën. Si njëshërbim komunitar, qendrat përzgjidhen mekujdes për të qenë sa më afër familjeve tëfëmijëve dhe sa më lehtë të arritshme prej tyre.

Riintegrimi i të Mbijetuararve të Trafikimit Nëpërmjet Fuqizimit Ekonomik

Fuqizimi ekonomik është në fokus të punës që D&E bën çdo ditë me vajzat dhe gratë të mbijetuara të trafikimit. D&E i mbështet përfitueset e programit në përpjekjet e tyre për të hyre në tregun e punës, nëpërmjet orientimit dhe mbështetjes nëpermjet këshillimit për punësim dhe zhvillimin e karrierës.Përfitueset trajnohen individualisht edhe në grup duke i mbështetur, këshilluar dhe duke u dhënë informacion, se si të përgatiten për të hyrë në tregun e punës.

Histori Suksesi

Punonjësit e Qendrave Shëndetsore Identifikues të Viktimave të Mundshme të Trafikimit

Rehabilitimi dhe integrimi i viktimave të trafikimit nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”

M.V., e mbijetuar e trafikimit, përfituese e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” u përball me humbjen e punës si pasojë e pandemisë Covid-19. E gjendur përballë kësaj situate, tashmë e profilizuar si rrobaqepëse pas një kursi profesional dhe eksperiencës në një atelie ajo kishte dëshirën që të hapte një rrobaqepsi, pranë vendit ku jetonte. Këtë ide ia propozoi organizatës, e cila e mbështeti atë.

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i
ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në
Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë
ndërgjegjësuese në disa kategori shoqërore si në komunitet, në komisariate,
në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme.

Histori Suksesi

Shpëtohet një viktimë e mundshme e trafikimit
nga Njësia Lëvizëse e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”