Home > Galeri > Artikuj

Histori Suksesi

Punonjësit e Qendrave Shëndetsore Identifikues të Viktimave të Mundshme të Trafikimit

Rehabilitimi dhe integrimi i viktimave të trafikimit nga organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë”

M.V., e mbijetuar e trafikimit, përfituese e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë” u përball me humbjen e punës si pasojë e pandemisë Covid-19. E gjendur përballë kësaj situate, tashmë e profilizuar si rrobaqepëse pas një kursi profesional dhe eksperiencës në një atelie ajo kishte dëshirën që të hapte një rrobaqepsi, pranë vendit ku jetonte. Këtë ide ia propozoi organizatës, e cila e mbështeti atë.

ORGANIZATA “TË NDRYSHËM DHE TË BARABARTË” ORGANIZOI NJË SËRË VEPRIMTARISH NDËRGJEGJËSUESE DHE INFORMUESE MBI TRAFIKIMIN E PERSONAVE

Organizata “Të Ndryshëm & Të Barabartë” gjatë muajit tetor i njohur edhe si muaji i
ndërgjegjësimit ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në Shqipëri, nëpërmjet Njësive Lëvizëse në
Tiranë dhe në Shkodër në bashkëpunim më institucionet shtetërore e ka fokusuar veprimtarinë
ndërgjegjësuese në disa kategori shoqërore si në komunitet, në komisariate,
në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme.

Histori Suksesi

Shpëtohet një viktimë e mundshme e trafikimit
nga Njësia Lëvizëse e organizatës “Të Ndryshëm & Të Barabartë”