Home > Donatore aktuale

UNOHCHR

Për më shumë kliko: https://www.ohchr.org

 

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri

Për më shumë kliko: https://eeas.europa.eu/delegations/albania_sq

 

Ambasada Britanike Tirane

Për më shumë kliko: https://www.gov.uk/government/world/albania

 

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara (AAPSK)

Për më shumë kliko: https://financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara/

 

GIZ

Për më shumë kliko: https://www.giz.de/en/worldwide/294.html

 

Un Women

Për më shumë kliko: https://albania.un.org/

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Për më shumë kliko: https://www.shendetesia.gov.al/

 

Keshilli i Qarkut Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.qarkutirane.gov.al/sq-

 

Bashkia Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.tirana.al