Home > Donatore aktuale

Donatore Aktuale 2022

UNOHCHR

Për më shumë kliko: https://www.ohchr.org

 

British Embassy Tirana

Për më shumë kliko:  https://www.gov.uk/government/world/albania

 

Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara(AAPSK)

Për më shumë kliko:https://financa.gov.al/agjencia-e-administrimit-te-pasurive-te-sekuestruara-dhe-konfiskuara/

 

GIZ

Për më shumë kliko: https://www.giz.de/en/worldwide/294.html

 

Terre des hommes Albania

Për më shumë kliko: https://www.tdh.ch/en/our-interventions/albania

 

Un Women

Për më shumë kliko: https://albania.un.org/

 

US Embassy

Për më shumë kliko: https://al.usembassy.gov/

 

Këshilli i Qarkut Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.qarkutirane.gov.al/sq

 

Bashkia Tiranë

Për më shumë kliko: https://www.tirana.al-

 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Për më shumë kliko: https://www.shendetesia.gov.al/

 

UNDP

Për më shumë kliko: https://www.al.undp.org/