Home > Publikime

Pse po më jepet kjo fletë informuese

Raport Vjetor 2019

Standardet e Shërbimit të Njësive Lëvizëse për Identifikimin dhe Referimin e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit

Shtëpia e Gjyshes ose Shtëpia Tjetër

Albumi “Nga e para”

Raport Studimor mbi nevojen e hartimit te nje ligji te vecante per mbrojtjen e viktimave te trafikimit ne shqiperi

Studimi mbi tregun e punes

RAPORT Vjetor 2018

Manual per migrantet

Reframing trafficking prevention

(English) Preventing human trafficking

Na vjen keq, kjo permbajtje eshte e aksesueshme ne gjuhen Anglishte Amerikane.

Te lene pas dore

   

Raporti vjetor D&E -2017

Raporti vjetor D&E -2016

Raporti Vjetor 2015

DE Raporti Vjetor 2015

Raporti Vjetor 2014

Raporti Vjetor 2014

Fotonovela – Kjo ishte historia

Fotonovela – “Kjo ishte historia ime”

Udhëzues

Udhezues

Album me piktura nga viktimat e trafikimit “Une e lashe te kaluaren pas”

Une e lashe te kaluaren pas

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studim mbi çështjet e bashkëpunimit të viktimave te trafikimit me autoritetet e zbatimit te ligjit

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri

Studimi mbi Riintegrimin Social-Ekonomik të Viktimave të Trafikimit në Shqipëri

Raporti Vjetor 2013

Raporti Vjetor 2013

Fletëpalosja

Fletëpalosja

Raporti Vjetor 2012

Raporti Vjetor 2012

Raporti Vjetor 2011

Raporti Vjetor 2011

Raporti Vjetor 2010

Raporti Vjetor 2010

Raporti Vjetor 2009

Raporti Vjetor 2009

Raporti Vjetor 2007

Raporti Vjetor 2007