Home > Gallery > Video
Flash Mob

Flash Mob një video sensibilizuese të krijuar nga të rinjtë e Qarkut të Tiranës në kuadër te projektit "Fuqizimi I te rinjve ne rrezik per te zhvilluar fushata ndergjegjesimi antitrafikim".Flash Mob an awareness raising video created by the youth of Tirana District in the framework of the project "Empowering youth at risk to drive anti- trafficking campaigns"

Gepostet von Different & Equal am Mittwoch, 3. Oktober 2018