Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Lezhe

Më datë 7 Prill u zhvillua aktiviteti i rradhës ndërgjegjësues nga Të rinjtë e projektit ” Fuqizimi i Të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata ndërgjegjësuese anti-trafikimi”. Këtë herë të rinjtë e qarkut Lezhë sensibilizuan mbi 40 bashkëmoshatarë në gjimnazin publik ” Ragacionistët”

web 18

web 19

web 20