Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Lezhe

Më datë 27 Prill të rinjtë e Qarkut Lezhë zhvilluan aktivitetin e rradhës antitrafik në gjimnazin “Hydajet Lezha”. Pjesë e këtij takimi ishin 35 nxënës të viteve të para dhe të dyta, përfaqësues të tryezës teknike të Prefekturës, të DAR,DSHP dhe lehtësuesja e programit. Fletëpalosje, postera, klip i këngës “Jeto” të kënduar nga Juliana Pasha u prezantuan nga të rinjtë gjatë këtij aktiviteti ndërgjegjësues.
LEZHA 4

LEZHA 1

LEZHA 2

LEZHA 3