Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Tirane

18 prill
Të rinjtë e Qarkut Tiranë sot zhvilluan aktivitetin e tyre sensibilizues antitrafik në shkollën e mesme ” Aristoteli”. Pjesë e këtij aktiviteti rreth 50 bashkëmoshatarë të tyre!
18 prill 2

18 prill 3

18 prill 4

18 prill 5