Home > Other Publications > DEKLARATË E PËRBASHKËT TË KOORDINATORËVE KOMBËTARË TË SHQIPËRISË, MALIT TË ZI DHE KOSOVËS

Sot më datë 19 dhjetor, në sallën e mbledhjeve në Ministrinë e Punëve të Brëndshme u zhvillua ceremonia e nënshkrimit të Deklaratës së përbashkët të Koordinatorëve Kombëtarë të Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi lidhur me unifikimin e formateve të procedurave standarte për identifikimin, referimin, kthimin vullnetar të asistuar dhe mbrojtjen e viktimave/viktimave të mundshme të trafikimit. Pjesë e kësaj ceremonie ishte edhe Organizata “Të ndryshëm dhe Të barabartë”.

15645657_1672575666102125_616627960_n

15644202_1672575432768815_2038750956_n-1