Home > Other Publications > Forum i hapur diskutimi

Forum i hapur diskutimi me organizata të shoqërisë civile. Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit ” Promovimi i aktivizimit dhe pjesëmarrjes së publikut dhe shoqërisë civile në Reformën e Sistemit të drejtësisë.
1 web