Home > Other Publications > Konkursi me temë: “Ne të rinjtë mund të luftojmë trafikimin në persona”

Në kuadër të muajit antitrafik më datë 17 Tetor, pas disa sesioneve informuese u zhvillua konkursi me temë: “Ne të rinjtë mund të luftojmë trafikimin në persona” midis shkollave 9-vjecare dhe të mesme. Organizata Të Ndryshëm dhe Të Barabartë në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brëndshme, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe Zyrën e Koordinatorit Kombëtar Antitrafik vlerësuan me cmimin e parë shkollën e mesme Ismail Qemali, cmimin e dytë shkolla 9-vjecare Kamza e Re dhe cmimin e tretë shkollën Farkë e Vogël.

web-1

web-2

web-3

web-4

web-5

web-6

web-7