Home > Other Publications > Kutia “UN.Gift” në Shkodër – Një Fushatë Kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore

Ky eveniment është një bashkëpunim mes Rrjetit URAT, Ministrisë së Brendshme dhe Koordinatorit Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Qënieve Njerëzore. Jemi të lumtur që kutia “UN.Gift” do të përdoret si një platformë për nisjen e Muajit të Veprimit kundër Trafikimit Njerëzor gjatë muajit tetor, 2016.
Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e ndërgjegjësimit të popullsisë shqiptare për rreziqet e trafikimit të qënieve njerëzore dhe për të ndihmuar komunitetet në nevojë për të mbrojtur veten e tyre nga trafikantët.
Ejani dhe të bashkohuni në misionin tonë. Së bashku jemi më të fortë për të parandaluar këtë krim të tmerrshëm kundër njerëzimit.


“UN Gift” Box in Shkodra – An Anti-Human Trafficking Campaign
This event is in cooperation with URAT Network, Minister of Interior and the National Coordinator for Combating Human Trafficking. We are pleased that the “UN.Gift” Box will be used as a platform for launching the Month of Action against Trafficking during October, 2016.
The purpose of this activity is to raise awareness to the Albanian population about the dangers of Human Trafficking and to help vulnerable communities to protect themselves from the traffickers and to understand better the ways in which survivors of trafficking are helped to re-integrate into society.
Come and Join in our mission. Together we are strong as we raise our voices to prevent this horrendous crime against humanit

shkodra4 shkodra-1 shkodra-2 shkodra-3 shkodra-4 shkodra-5 shkodra-6 shkodra-7 shkodra-8 shkodra-9 shkodra-10 shkodra-11 shkodra