Home > Other Publications > “Luftë pa kompromis ndaj skllavërisë moderne”

Tetor 2017
“Luftë pa kompromis ndaj skllavërisë moderne”.
Të gjitha viktimat e trafikimit kanë të drejtën ta zgjedhin vetë të ardhmen e tyre dhe ne jemi këtu për ta bërë të mundur atë!
Bashkë ne mundemi!