Home > Other Publications > Sesion informimi dhe ndërgjegjësimi antitrafik në Gjimnazin ” Ibrahim Rugova” Kamëz

Sesion informimi dhe ndërgjegjësimi antitrafik në Gjimnazin ” Ibrahim Rugova” Kamëz. Rreth 70 nxënës të klasave të XI – ta u informuan mbi fenomenin e skllavërisë moderne.