Home > Other Publications > Sesion informimi dhe ndërgjegjësimi antitrafik në shkollën 9-vjecare “Arbëria” Kamëz.

Në kuadër të muajit Antitrafik Organizata ” Të Ndryshëm dhe Të Barabartë” në Bashkëpunim me Ministrinë e Punëve Të Brëndshme dhe Drejtorinë Arsimore Tiranë filloi sot sesionet informuese dhe ndërgjegjesuese në shkollat e mesme dhe 9-vjecare.
Shkolla 9- vjecare ” Arbëria” Kamëz.