Home > Other Publications > Sesion informimi në shkollën 9-vjecare “Andokli Kostallari” Shkozë.

Së bashku ne mundemi!
Sot, sesion informimi në shkollën 9-vjecare “Andokli Kostallari” Shkozë.
Të pranishëm shumë nxënës të klasave të nënta, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brëndshme, D&E , përfaqesues nga Shërbimi Social Shtetëror si edhe psikologu i shkollës.