Home > Other Publications > Shkolla 9-vjecare ” Lasgush Poradeci” Kombinat. Skllaveria moderne, menyrat e rektutimit, sherbimin dhe punen e D&E per riintegrimin e viktimave te trafikimit.

Shkolla 9-vjecare ” Lasgush Poradeci” Kombinat.
Mbi 30 nxënës të klasave të nënta u informuan në këtë sesion mbi skllavërinë moderne, mënyrat e rekrutimit, shërbimin dhe punën e D&E për riintegrimin e viktimave të trafikimit.