Home > Other Publications > Shkolla 9-vjecare” Qazim Turdiu”

Shkolla 9-vjecare” Qazim Turdiu”
Organizata “Te ndryshem dhe Të Barabartë” në bashkepunim me Prefekturën e Qarkut Tiranë zhvilluan sot një aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të muajit antitrafik. Pjesë e këtij aktiviteti 30- nxënës klasave të 9-ta , peikologia dhe stafi pedagogjik.