Home > Trainings > takimi e Task Forcës Kombëtare

pjesëmarrje në takimin e Task Forcës Kombëtare për të riparë Strategjinë Kombëtare 2011 -2013, organizuar nga Zyra e Koordinatorit Kombëtar.