Home > Other Publications > Aktivitet informues Qarku Lezhe

Më datë 10 Maj u zhvillua në Qarkun e Lezhës një takim i zgjeruar me të gjithë aktorët social dhe institucionet që janë pjese e tryezës antitrafik. Takimi u zhvillua në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve në rrezik për të zhvilluar fushata ndërgjegjësuese anti-trafikimi”. Pjesë e këtij takimi ishin psikologët e shkollave të Lezhës, nxënës të shkollave 9-vjecare dhe të mesme, të rinjtë e projektit, përfaqësues nga D&E. Ky aktivitet u moderua nga lehtësuesja e projektit për Qarkun e Lezhës Marta Fetaj.