Home > Other Publications > Aktivitet Qarku Diber

Të rinjtë e Dibrës vazhdojnë aktivitetet e tyre ndërgjegjësuese antitrafik. Në datat 20-21 Prill ata ishin në Maqellare. Aktivitetet u zhvilluan me klasat e 9-ta. Përveç të rinjve , pjesë e tyre ishin edhe lehtësuesja e projektit, Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Psikologu i shkollës.
Dibra 1

Dibra 2

Dibra 3