Home > Trainings > Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në përdorimin e instrumentave ligjorë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve

pjesëmarrje në trajnimin “Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile në përdorimin e instrumentave ligjorë në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarëve”, organizuar nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare.