Home > Other Publications > I themi jo trafikimit

Shkolla 9- vjecare ” 28 Nëntori” Laprakë.
D&E zhvilloi një sesion informimi me 50- nxënës të klasave të 8-ta dhe të 9-ta.