Home > Manuals/Guides

Reintegration of gender-based violence survivors

Reintegration of gender-based violence survivors

MODEL PËR RIINTEGRIMIN E TË MBIJETUARAVE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE

RIINTEGRIMI I TË MBIJETUARAVE NGA DHUNA ME BAZË GJINORE

Udhëzues për avokatët dhe juristët që ofrojnë ndihmë ligjore për viktimat e krimit

Participation and Representation of Victims of Trafficking

Riintegrimi i të mbijetuarave nga dhuna me bazë gjinore

Mentoring. A reintegration guide

Stages of reintegration. A reintegration guide

Supporting children of trafficking victims. A reintegration guide

Case Management Manual

Grandma’s Home or My Other Home

Manual per migrantet

Facilitator’s Guide

Facilitator’s Guide